Witamy w StringLength.org

Twoje narzędzie online do natychmiastowego obliczania długości dowolnego ciągu.

Wybierz swój język:
Przykłady kodu w różnych językach:
      
      // Python
      str = "Hello, world!"
      length = len(str)

      // JavaScript
      var str = "Hello, world!";
      var length = str.length;

      // Java
      String str = "Hello, world!";
      int length = str.length();

      // C++
      #include <string>
      std::string str = "Hello, world!";
      int length = str.length();

      // C#
      string str = "Hello, world!";
      int length = str.Length;

      // Ruby
      str = "Hello, world!"
      length = str.length

      // PHP
      $str = "Hello, world!";
      $length = strlen($str);

      // Swift
      let str = "Hello, world!"
      let length = str.count

      // Go
      import "unicode/utf8"
      str := "Hello, world!"
      length := utf8.RuneCountInString(str)

      // Rust
      let str = "Hello, world!";
      let length = str.len();